ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Από την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 (και για όσα μαθήματα χρειαστεί) το μάθημα ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ θα διαρκεί μισή ώρα παραπάνω, προκειμένου να αναπληρωθούν οι ώρες του μαθήματος της 30ης Νοεμβρίου, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος