ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ακαδ. έτους 2015-2016

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή από ενστάσεις, ακαδ. έτους 2015-2016, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών, από 4 έως 11 Μαρτίου 2016 και ώρα 12.00-13.00, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής.
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης, από την οποία θα προκύπτει και ο τρόπος εισαγωγής του.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του έτους 2015.
4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος που αντιστοιχεί στους ΑΦΜ, που ο δικαιούχος μετεγγραφής δήλωσε στην αίτησή του και από τους οποίους προκύπτει το κατά κεφαλήν εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2014.
5. Όποιο ή όποια άλλα δικαιολογητικά απαιτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που επικαλείται ο καθένας και τα οποία δικαιολογητικά αναγράφονται στην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής του.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται από τους ίδιους τους φοιτητές με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή από νόμιμο εκπρόσωπό τους με επίδειξη εξουσιοδότησης και ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος