ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ “ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ” ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ “ΕΠΙΛΟΓΗΣ”

Το Τμήμα Μαθηματικών, στη Συνέλευση αριθμ. 452/18-1-2017, αποφάσισε τα Ελεύθερης Επιλογής μαθήματα, που διδάσκονται από διδάσκοντες του Τμήματος Μαθηματικών, να γίνουν Επιλογής μαθήματα για όλους τους φοιτητές του Τμήματος, δηλαδή και για τους φοιτητές οι οποίοι παλαιότερα είχαν εξεταστεί επιτυχώς στα συγκεκριμένα Ε.Ε.  μαθήματα.
Τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής πού γίνονται πλέον Επιλογής είναι τα παρακάτω:
– “Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης (0967) (δεν διδάσκεται φέτος)
– “Διδακτική των Μαθηματικών” (0963)
– “Ιστορία Μαθηματικής Παιδείας (0961) (δεν διδάσκεται φέτος)
– “Ιστορία των Μαθηματικών” (0962) (δεν διδάσκεται φέτος)

Από τη Γραμματεία