ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τους ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ φοιτητές για ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ χειμ. εξαμ. 2016-2017

Παρακαλούμε διαβάστε οδηγίες στη συνημμένη Ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος Μαθηματικών, που αφορά μόνο τους  Εγγραφέντες από Μετεγγραφή πρωτοετείς φοιτητές.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ για ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ από ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ Χειμ εξαμ 2016-2017