ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το μάθημα “ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”

Οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών, που ενδιαφέρονται να δουν τα γραπτά τους στο μάθημα “ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα κα Μακρίνα Ζαφείρη (email: m_nzafiri@yahoo.gr μόνο μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017.
Από τη Γραμματεία