ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ C++, ΤΜΗΜΑ 1α*

Η αναπλήρωση του μαθήματος της Δευτέρας 7/1/2019 θα γίνει την Πέμπτη 13/12/2018 ώρα 09:45.

Ο διδάσκων
Γ. Ραχώνης