ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ»

To μάθημα της Δευτέρας 30.09.2019 δεν θα γίνει. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Ο διδάσκων

Παύλος Πορφυριάδης.