ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ»

Οι παραδόσεις του μαθήματος «Εισαγωγή στο Προγραμματισμό Η/Υ» (υποχρεωτικό Α’ εξαμήνου) θα ξεκινήσουν στις 8 Οκτωβρίου 2018. Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων
θα γίνουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι καταστάσεις των τμημάτων θα ανακοινωθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα του τμήματος. Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές, καθώς και όσες και όσοι δεν έχουν περάσει το μάθημα και εκδήλωσαν ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουν, να αναζητήσουν το όνομά τους στις καταστάσεις των τμημάτων. Υπενθυμίζουμε ότι ο καταμερισμός των φοιτητριών και φοιτητών στις γλώσσες C++ και Fortran γίνεται με τυχαίο τρόπο και δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά στην αποκτώμενη γνώση. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική και δικαίωμα εξέτασης θα έχουν όσες και όσοι θα απουσιάσουν το πολύ στο 25% των μαθημάτων.
Οι διδάσκοντες