ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ”-ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Προς τους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών
Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διδασκαλία του μαθήματος “ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ” (΄5ο εξάμηνο, Ελεύθερης Επιλογής) και έχουν οριστεί τα Τμήματα των Εργαστηρίων, στα οποία απαιτείται η εγγραφή σας και έχουν ως εξής:
– Τρίτη 12.00-14.00,  αίθουσα Μ0
– Τρίτη 16.00-18.00,  αίθουσα Μ0
Υπεύθυνος του μαθήματος: Καθηγητής Θ. Τσάπανος, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.