ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ» (εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021)

Η ανακοίνωση αφορά τους φοιτητές του  Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ που έχουν δηλώσει το μάθημα της ΄ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ’.

Οι εξετάσεις στο μάθημα τον Σεπτέμβριο του 2021 θα γίνουν μέσω της διαδικασίας  Zoom όπως και τον Φεβρουάριο.

Παρακαλείσθε να δηλώσετε όσοι πρόκειται να συμμετέχετε σε αυτές  τις εξετάσεις  στην γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 για να σας δοθούν  οδηγίες στην συνέχεια π.χ. για τον σύνδεσμο που θα συνδεθείτε και άλλες πληροφορίες.

Καθηγ. Θεόδωρος Τσάπανος

Τομέας Γεωφυσικής, ΑΠΘ