ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 για το μάθημα “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό H/Y με Fortran και C++” και στο μάθημα «Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΩΝ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2017
για το μάθημα  “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό H/Y με Fortran και C++” 
και στο μάθημα «Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού»

Οι εξετάσεις περιόδου Ιουνίου  2017 στο μάθημα “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό H/Y με Fortran και με C++” και στο μάθημα «Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού», για φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο στο παρελθόν (όχι φέτος), θα πραγματοποιηθούν στο Εργαστήριο Η/Υ  την
Παρασκευή  23  Ιουνίου 2017,  ώρα 10:00 – 13:00.
Οι φοιτητές μετέχουν στις εξετάσεις του Εργαστηρίου με το Βιβλιάριο Σπουδών.
Στις εξετάσεις μετέχουν οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το Εργαστήριο και δεν έχουν κοπεί από απουσίες.

Οι διδάσκοντες

Ν. Καραμπετάκης    Γ. Ραχώνης    Π. Πορφυριάδης