ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016

Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τη συνημμένη ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών του Α.Π.Θ.
Από τη Γραμματεία

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2016 ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- register.auth_.gr_