ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υποβολής αιτήσεων για ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αιτήσεις φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Μαθηματικών για ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, ώρες 12.00-13.30, αποκλειστικά στις παρακάτω ημερομηνίες (εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές):
–          από 3  έως και 13 Οκτωβρίου 2017, και
–          από 1 έως και 9 Φεβρουαρίου 2018
Παρακαλούμε, να εκτυπώσετε την ΑΙΤΗΣΗ από το συνημμένο αρχείο (αίτηση χορηγείται και από τη Γραμματεία).
Με την υποβολή της αίτησης κατατίθενται:
1. Ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο)
2. Κάρτα σίτισης
3. Βιβλιάριο υγείας του Πανεπιστημίου
Οι φοιτητές, των οποίων λήγει η αναστολή σπουδών, γίνονται ξανά ενεργοί από τη Γραμματεία μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου.
Από τη Γραμματεία

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ