ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΏΝ

Αιτήσεις φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Μαθηματικών για ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, ώρες 12.00-13.30, αποκλειστικά στις παρακάτω ημερομηνίες (εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές):
– από 3 έως και 14 Οκτωβρίου 2016, και
– από 1 έως 10 Φεβρουαρίου 2017
Παρακαλούμε, να εκτυπώσετε την ΑΙΤΗΣΗ από το συνημμένο αρχείο (χορηγείται και από τη Γραμματεία). Με την υποβολή την αίτησης κατατίθενται:
1. Ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο)
2. Κάρτα σίτισης
3. Βιβλιάριο υγείας του Πανεπιστημίου
Οι φοιτητές που βρίσκονταν σε Αναστολή Σπουδών και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μπορούν να καταθέσουν στη Γραμματεία αίτηση ενεργοποίησης κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες.
Από τη Γραμματεία

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ