ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΙ – ΤΜΗΜΑ 3Α -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Τα αποτελέσματα στο μάθημα ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΙ – ΤΜΗΜΑ 3Α της εξεταστικής του Ιανουαρίου 2019 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://stamata.webpages.auth.gr/geometry/ του διδάσκοντα.

 

ΑΓΙΙ – ΙΑΝ 2019 – ΤΜΗΜΑ 3Α