Αναπλήρωση για το μάθημα «Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ» του Ε’ εξαμήνου

Την Τετάρτη  15/01/2020  για το μάθημα  «Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ» θα γίνει πρόσθετο δίωρο, ώρα 8.15-10.00, στην αίθουσα Δ11.

Οι διδάσκοντες