Αναπλήρωση διδασκαλίας του μαθήματος “Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων”

Οι αναπληρώσεις διδασκαλίας του μαθήματος “Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων” του 7ου εξαμήνου θα γίνουν ως εξής:

Πρώτη αναπλήρωση: Παρασκευή 18-10-2019, ώρα 08.00-11.00, αίθουσα Μ0

Δεύτερη αναπλήρωση: Παρασκευή 25-10-2019, ώρα 08.00-11.00, αίθουσα Μ0

Η διδάσκουσα

Ε. Μανδραλή