Αναπλήρωση Μαθήματος “Αλγεβρικές Δομές Ι”, Τμήμα Α

Την Παρασκευή 8/11/19 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος Αλγεβρικές Δομές Ι για το Τμήμα Α.

Ώρα: 18.00-20.00.

Αίθουσα: Αμφιθέατρο “Ν. Εμπειρίκος”.

Ο διδάσκων,

Χρυσόστομος Ψαρουδάκης