Αναπλήρωση μαθήματος στην Κλασική Διαφορική Γεωμετρία Ι – Τμήμα 5Α

Το μάθημα της Δευτέρας 21 Νοεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 10:00-12:00 στην Αίθουσα Δ21.