Αναπλήρωση μαθήματος: “Στοχαστικές Στρατηγικές”

Ανακοινώνεται πως η αναπλήρωση του μαθήματος Στοχαστικές Στρατηγικές θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 05/06/2020 στις 18:00 στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/acavrami/ADTIXFP3

Οι διδάσκοντες