Αναπλήρωση μαθημάτων ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙV, τμήμα Α

Τα μαθήματα του  Λογισμού IV, τμήμα Α, τροποποιούνται τις επόμενες δύο εβδομάδες ως εξής:

Δευτέρα 6/5 και 13/5
16:00-19:00    αίθουσα Δ31

Τρίτη 7/5 και 14/5
17:00- 20:00    αίθουσα Δ31

Ο διδάσκων
Επικ. Καθ. Πέτρος Γαλανόπουλος