Αναπλήρωση μαθημάτων Μαθηματική Θεωρία της Γενικής Σχετικότητας.

Θα γίνουν αναπληρώσεις στο μάθημα Μαθηματική Θεωρία της Γενικής Σχετικότητας στο εργαστήριο του Μεταπτυχιακού στις παρακάτω ημερομηνίες.

Πέμπτη 12.00-15.00 τις ημέρες 23 και 30 Μαΐου.

Ο διδάσκων
Παύλος Πορφυριάδης