Αναπλήρωση μαθημάτων Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού Τμήμα 2γ.

Θα γίνουν αναπληρώσεις στο μάθημα Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού Τμήμα 2γ στο εργαστήριο του Προπτυχιακού στις παρακάτω ημερομηνίες.

Τετάρτη 13.00-16.00 τις ημέρες 29 Μαΐου και 05 Ιουνίου.

Ο διδάσκων
Παύλος Πορφυριάδης