Αναπλήρωση μαθημάτων Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού Τμήμα 2α.

Θα γίνουν αναπληρώσεις στο μάθημα Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού Τμήμα 2α στο εργαστήριο του Προπτυχιακού στις παρακάτω ημερομηνίες.

Τρίτη 11.00-14.00 τις ημέρες 28 Μαΐου και 04 Ιουνίου.

Ο διδάσκων
Παύλος Πορφυριάδης