Αναπλήρωση μαθημάτων “Υπολογιστική Γεωμετρία” και “Θεωρία Ασαφών Συνόλων”

Τα μαθήματα  “Υπολογιστική Γεωμετρία” και “Θεωρία Ασαφών Συνόλων” θα αναπληρωθούν ως εξής:

Υπολογιστική Γεωμετρία: 

Το μάθημα της Παρασκευής 24-5-19 θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 7-6-19, ίδια ώρα, στην αίθουσα C. Το μάθημα της Παρασκευής 31-5-19 θα αναπληρωθεί την Τρίτη 4-6-19, ώρα 10:00-13:00, στην αίθουσα C.

Ασαφή Σύνολα: 

Το μάθημα  της Παρασκευής 24-5-19 θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 7-6-19, ίδια ώρα, στην αίθουσα C. Το μάθημα της Παρασκευής 31-5-19 θα αναπληρωθεί τη Δευτέρα  3-6-19, ώρα 11:00-14:00, στην αίθουσα C.

Ο διδάσκων

Λ. Μωυσής