Αναπλήρωση μαθημάτων

Τα μαθήματα που δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω εκλογών και άλλων αργιών θα αναπληρωθούν κατά την πρώτη εβδομάδα της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου (4-7 Ιουνίου 2019). Η πρώτη εβδομάδα των εξετάσεων θα μεταφερθεί στο τέλος της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου.
Από τη Γραμματεία