Αναπλήρωση στο μάθημα “Ανάλυση μαθηματικών κειμένων σε Αγγλική γλώσσα”

Την  Πέμπτη 19/12/2019, ώρα 19.00-20.30, στην αίθουσα Δ11, καθώς και την Πέμπτη 9/1/2020, ώρα 19.00-20.30, στην αίθουσα Δ11 θα γίνουν αναπληρώσεις του μαθήματος “Ανάλυση μαθηματικών κειμένων σε Αγγλική γλώσσα“.

Η διδάσκουσα

Μακρίνα Ζαφείρη