Αναπλήρωση στο μάθημα “Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ” (Τμήμα Β)

Τη Δευτέρα 2/12/2019, ώρα 15.00-17.00, στην αίθουσα Δ21 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος “Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ” (Τμήμα Β).

Ο διδάσκων

Π. Μπατακίδης