Αναπλήρωση στο μάθημα “Στοχαστικές Στρατηγικές”-αλλαγή ώρας και αίθουσας

Την Τρίτη 17/12/19, ώρα 18.00-20.15, θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος  “Στοχαστικές Στρατηγικές” στην αίθουσα Δ11, Παλαιό κτίριο ΣΘΕ.
Η διδάσκουσα
Αγγελική Παπάνα