Αναπλήρωση στο μάθημα “Στοχαστικές Στρατηγικές”

Την Τρίτη 3/12/19 και την Τρίτη 17/12/19, ώρα 14.00-16.15, στην αίθουσα Δ21 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος “Στοχαστικές Στρατηγικές“.

Η διδάσκουσα

Αγγελική Παπάνα