Αναπλήρωση στο μάθημα “Τοπολογία Μετρικών Χώρων”

Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 19.00-21.00, στην αίθουσα Δ31 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος “Τοπολογία Μετρικών Χώρων”.

Ο διδάσκων

Γ. Στυλογιάννης