Αναπλήρωση στο μάθημα “Υπολογιστική Γεωμετρία”

Οι αναπληρώσεις στο μάθημα “Υπολογιστική Γεωμετρία” θα γίνουν ως εξής:

Τετάρτη 11/12/2019, ώρα 17.00-19.00, στην αίθουσα Μ0

Τετάρτη 18/12/2019, ώρα 17.00-19.00, στην αίθουσα Μ0

Πέμπτη 12/12/2019, ώρα 15.00-16.00, στην αίθουσα Μ1

Πέμπτη 19/12/2019, ώρα 15.00-16.00, στην αίθουσα Μ0

Η διδάσκουσα

Κωνσταντίνα Παναγιωτίδου