Αναπλήρωση στο μάθημα “Υπολογιστική Γεωμετρία”

Την Τετάρτη 4-12-2019, ώρα 17.00-19.00, στην αίθουσα Μ0 και την Πέμπτη 5-12-2019, ώρα 15.00-16.00, στην αίθουσα Μ0 θα γίνουν αναπληρώσεις του μαθήματος “Υπολογιστική Γεωμετρία“.

Η διδάσκουσα

Κ. Παναγιωτίδου