Αναπλήρωση του μαθήματος ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

Η αναπλήρωση του μαθήματος ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ θα γίνει την Τετάρτη 12/12/2018, ώρες 13:00 – 15:00, στην αίθουσα Μ1.
Ο διδάσκων
Γ. Στυλογιάννης