Αναπλήρωση του μαθήματος “ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ”

Τα μαθήματα των ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ της Τετάρτης, από 17-4-2019 μέχρι το τέλος του εξαμήνου, θα γίνονται στις 10:00 για αναπλήρωση των μαθημάτων που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγων φοιτητών εκλογών και διαφόρων αργιών.
Ο διδάσκων
Ι. Τανούδης