Αναπλήρωση του μαθήματος “Εισαγωγή στον προγραμματισμό Η/Υ (C++)” για το Τμήμα 1γ

Το μάθημα ” Εισαγωγή στον προγραμματισμό Η/Υ (C++) ” για το Τμήμα 1γ, της Παρασκευής 26/10/2018, θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 2/11/2018 στο Εργαστήριο, ώρες 14:00-17:00.
Παύλος Πορφυριάδης