Αναπλήρωση του μαθήματος “Θεωρητική Πληροφορική ΙΙ”

 
Την Τρίτη 27/04/2021 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος Θεωρητική Πληροφορική ΙΙ.
 
Ο διδάσκων
Με εκτίμηση,
Βασίλης Χαρίσης