Αναπλήρωση του μαθήματος “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ”

Την Τρίτη 14/5/2019 και ώρες 8.00-10.00 το πρωί θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος “Ιστορία των Μαθηματικών” στην αίθουσα Δ21.

Ο διδάσκων
Θεοχάρης Θεοφανίδης