Αναπλήρωση του μαθήματος “ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ”

Το μάθημα ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ θα αναπληρωθεί ως εξής:

Πέμπτη 20/12/2018, ώρες 19:00-21:00, αίθουσα Μ1
Παρασκευή 21/12/2018, ώρες19:00-20:00, αίθουσα Μ0

Ο διδάσκων
Λ. Μωυσής