Αναπλήρωση του μαθήματος “Στοιχεία Συναρτησιακής Ανάλυσης”

Μάθημα: “Στοιχεία Συναρτησιακής Ανάλυσης”
Ημερομηνίες αναπλήρωσης μαθημάτων:
Τετάρτη 22/5/2019 αίθουσα: C ώρα: 13.00-16.00
Τετάρτη 29/5/2019 αίθουσα: C ώρα: 13.00-16.00

Διδάσκων Γ. Στυλογιάννης