Αναπλήρωση του μαθήματος της Θεωρίας Αριθμών

Την Τρίτη 17/1 στις 2-5 μ.μ. στην αίθουσα Δ11 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος της Θεωρίας Αριθμών.
Π. Αλβανός