Αναπλήρωση του μαθήματος ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  την Τρίτη 8/1/2019, ώρες 18:00-21:00, στην αίθουσα Μ0.
Ο διδάσκων
Κ. Κοφίνας