Αναπλήρωση του μαθήματος “ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ”

Την Τετάρτη 29/5/2019 και ώρα 11.00-14.00 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος “ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ” στην αίθουσα Μ1.
Η διδάσκουσα
Αγγελική Παπάνα