Αναπλήρωση του μαθήματος “ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ”

Την Πέμπτη 4/4/2019 και ώρα 17:00-20:00  θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος “ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ” στο εργαστήριο των προπτυχιακών.

Η διδάσκουσα

Αγγελική Παπάνα