Αναπλήρωση ωρών στα μαθήματα “Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών”, “Αλγεβρικές Δομές Ι” και “Αλγεβρικές Δομές ΙΙ”

Οι αναπληρώσεις μαθημάτων θα γίνουν ως εξής:
Τρίτη 4-6-2019, αίθουσα Δ11, 15.00-18.00:  “Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών”
Τετάρτη 5-6-2019, αίθουσα Δ11, 12.00-15.00:  “Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών”
Πέμπτη 6-6-2019, αίθουσα Δ21, 11.00-14.00:  “Αλγεβρικές Δομές Ι”
Παρασκευή 7-6-2019, αίθουσα Δ31, 16.00-19.00:  Αλγεβρικές Δομές ΙΙ”
Ο διδάσκων
Π. Αλβανός