Αναπλήρωση ωρών στο μάθημα “ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ” Τμήμα Α

Η αναπλήρωση των ωρών που χάθηκαν στο μάθημα “Διαφορικές Εξισώσεις” για το Τμήμα Α θα γίνει ως εξής:
Τρίτη 27 Μαρτίου 2018: ώρες 18.00-20.00,  Κεντρικό Αμφιθέατρο
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018: ώρες 15.00-17.00, αίθουσα Δ11
Η διδάσκουσα
Αθ. Μπαχάρογλου