ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι, ΤΜΗΜΑ 1α*

Λόγω πολλών χαμένων ωρών στο μάθημα του Λογισμού Ι, τμήμα 1α*, θα επεκταθούν οι ώρες διδασκαλίας την Δευτέρα και την Πέμπτη κατά ένα μισάωρο. Οι νέες ωρες διδασκαλίας θα είναι ως εξής:

Δευτέρα, Κεντρικό Αμφιθέατρο, 6μμ – 8.30μμ
Πέμπτη, Δ11, 6μμ – 8.30μμ
Παρασκευή, Δ31, 11-12πμ (όπως πριν).

Ο διδάσκων
Ρωμανός Διογένης Μαλικιώσης