ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Ι (Τμήμα 2Α) ΠΕΜΠΤΗΣ 9/5/2019

Η αναπλήρωση του μαθήματος της Πέμπτης, 9/5/2019, θα γίνει την Παρασκευή, 10/5/2019, στις 11:00 – 13:00, στην αίθουσα Δ11.

Η διδάσκουσα,

Φ. Πεταλίδου