ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ”

Λόγω χαμένων ωρών, το μάθημα “Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση” (τμήμα 5Α) θα διεξάγεται πλέον τις εξής ώρες, μέχρι το τέλος του εξαμήνου:

Τρίτη, 6-8μμ, Κεντρικό Αμφιθέατρο
Παρασκευή, 9-11πμ, Δ31.

Ο διδάσκων

Ρωμανός Διογένης Μαλικιώσης