ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΙ

Την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος, που δεν θα πραγμαγματιποιηθεί την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016.
Ώρα: 11:00-13:00, αίθουσα: Μ0 
Ο διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Στυλιανός Σταματάκης